DIGITALE BURGERBEWEGING NEDERLAND DB.NL: VOORLOPIG STANDPUNT GEWELD EN DISCRIMINATIE OP HET NET (16-08-95)

DIGITALE BURGERBEWEGING NEDERLAND DB.NL: VOORLOPIG STANDPUNT GEWELD EN DISCRIMINATIE OP HET NET (16-08-95)

Het Landelijk Platform van Internet-aanbieders overweegt de instelling van Internet-Meldpunten Kinderporno en idem Racisme.

De Stichting Nederland Bekent Kleur heeft een aanklacht ingediend tegen twee personen die van racisme worden beticht. Eerder had Digitale Stad Amsterdam geweigerd om de bijdragen van CD'ers de bijdragen van de twee aan de discussiegroepen te verwijderen.

Hieronder volgt het standpunt van DB.NL over deze zaken.


UITGANGSPUNTEN

1. Vrijheid van meningsuiting op het Net is een waardevol goed en is het uitgangspunt van DB.NL. Dialoog tussen voor- en tegenstanders van welke zaak dan ook is een waardevol goed. Soms voorkomt dat verdere excessen, soms komen mensen daardoor tot andere inzichten. DB.NL vindt het belang van open onbeperkte communicatie tussen mondige burgers, net als het briefgeheim, buitengewoon belangrijk.

2. Internet-aanbieders hebben geen enkele *wettelijke* verantwoordelijkheid voor de boodschappen van hun gebruikers. Zij zijn slechts doorgeefluik, net zoals de PTT doorgeefluik is voor telefoongesprekken. Wettelijke maatregelen tegen kinderporno en rechts-extremisme moeten niet tegen het medium zelf worden gericht maar tegen degenen die de boodschap maken.

3. Net-gebruikers moeten immers beschermd worden tegen geweld en discriminatie, net zoals de vrijheid van meningsuiting beschermd moet worden. De Net-gemeenschap - individuen en organisaties - draagt dan ook een zekere *morele* verantwoordelijkheid om geweld en discriminatie op het Net te bestrijden.

4. Internet-aanbieders hebben geen enkele grotere morele autoriteit dan een willekeurige Net-gebruiker (individu of organisatie). Zelfregulering geschiedt het beste door de eindgebruiker (organisatie of burger) zelf. Internet-aanbieders kunnen daarbij wel gereedschappen ter beschikking stellen aan de gebruikers. Aanbieders grijpen dus niet rechtsreeks zelf in, ze helpen gebruikers om zich tegen ongewenste informatie en communicatie te beschermen. Vergelijk het met de 06 nummers van de PTT: PTT is niet verantwoordelijk voor wat over deze lijnen gaat maar stelt wel de mogelijkheid ter beschikking ze te blokkeren.

5. Het Net wordt nu geconfronteerd met de keuze tussen opgedrongen wetgeving door de buitenwereld en een zekere vorm van zelfregulering door de Net-gemeenschap zelf. We verkiezen dat laatste, en steunen daarom de instelling van een Meldpunt op het Net, zoals voorgesteld door de Vereniging van Internet-aanbieders. Dat moet bij voorkeur, uit een oogpunt van efficientie en duidelijkheid voor de Net-gebruiker, een breed Meldpunt tegen Geweld en Discriminatie *in het algemeen* zijn.

6. Het is buitengewoon belangrijk om alleen in uiterste gevallen als gemeenschap daadwerkelijk tussenbeide te komen, en alleen achteraf op basis van concrete gevallen; geen censuur vooraf. Er zijn immers grote meningsverschillen over wat "racisme" is, wat "discriminatie" is. DB.NL wil zich niet voor het karretje laten spannen van politiek correcten, religieuze bestrijders van seksualiteit in het algemeen en conservatieve voorstanders van censuur.

SAMENVATTEND:

-DB.NL steunt Digitale Stad Amsterdam in haar weigering de bijdragen te verwijderen van de twee aangeklaagde Net-gebruikers;

-DB.NBL steunt de Vereniging van Internet-aanbieders bij de instelling van

een *algemeen* Meldpunt tegen Geweld en Discriminatie op het Net;

-DB.NL denkt mee over concrete manieren van zelfregulering en zelfbescherming die tegemoetkomen aan

bovenstaande uitgangspunten.


Meer informatie is te verkrijgen bij Marcel Bullinga, woordvoerder DB.NL, telefoon 020-6200174, fax 020-6239761, E-mail: db.nl@xs4all.nl