21 juni 1995

DIGITALE BURGERBEWEGING OVER VERKOOP KABELTV: "DRIE MAANDEN UITSTEL. BETERE GARANTIES DIGITALE SNELWEG VOOR IEDEREEN"

DIGITALE BURGERBEWEGING OVER VERKOOP KABELTV: "DRIE MAANDEN UITSTEL. BETERE GARANTIES DIGITALE SNELWEG VOOR IEDEREEN"

De gemeenteraad van Amsterdam beslist op 28 juni of KTA wordt verkocht aan o.a. US WEST en Philips. Bovendien ligt er een referendum-initiatief over deze zaak. DB.NL verzoekt de gemeenteraad om uitstel van drie maanden. In die tijd wil DB.NL voor de gemeente onderzoeken hoe er garanties kunnen worden ingebouwd dat de "digitale openbare weg" *werkelijk* voor iedereen betaalbaar en toegankelijk is. Ook moet duidelijk worden of we wellicht moeten afzien van verkoop aan US West, een van de aspirant-kopers, aangezien dit Amerikaanse bedrijf zich waarschijnlijk dient te houden aan de recente Amerikaanse Communication Decency Act die censuur voorstaat. Tot slot moet de privacy gewaarborgd worden.

Als een referendum de enige mogelijkheid is om dit uitstel te krijgen, dan steunt DB.NL het initiatief tot een referendum.

GARANTIES VOOR DE OPENBARE DIGITALE WEG Het zit eraan te komen: in elk huishouden 1 digitale aansluiting voor alle info-en com-mogelijkheden: telefoon, radio, tv, en interactief dataverkeer (Internet). Hiermee moet men kunnen werken, informeren, communiceren en betalen. De plannen met de Amsterdamse kabel gaan die richting in.

DB.NL streeft naar een voor iedere burger betaalbaar en toegankelijk digitaal publieksnetwerk

met een wettelijk gegarandeerd basisaanbod van informatie -en communicatie-mogelijkheden, namelijk dat wat een burger abosluut nodig heeft om aan het dagelijkse maatschappelijk verkeer deel te nemen. Het gaat ons dus om garanties voor de toegang en het gebruik van de "digitale openbare weg" voor alle lagen van de bevolking. Net zoals de overheid er ooit voor heeft gezorgd dat de telefoonaansluiting en het telefoonverkeer voor iedereen betaalbaar zijn, zo moet de overheid nu ook de digitale aansluiting voor iedere burger waarborgen. De nutsfunctie nieuwe stijl.

BEZWAREN VAN DB.NL TEGEN HET HUIDIGE VOORSTEL 1. Uit de stukken voor verkoop wordt ons niet duidelijk of die betaalbare publieke toegang en gebruik gegarandeerd zijn. Dat zou moeten komen uit de "10% nutsfunctie" waarvan in de stukken sprake is, maar dat is niet concreet genoeg uitgewerkt.

2. Er is sprake van een klakkeloze voortzetting van het aloude concept van de publieke omroep: voldoende radio- en TV-kanalen tegen een lage prijs. Het gaat echter niet aan om gemeenschapsgeld te blijven steken in een apparaat dat naast een kleine hoeveelheid

*echte* publieksinformatie (nieuws, cultuur, gezondheidsinformatie, politieke informatie) ook kwissen maakt en commerciele belangen dient. Voor wat betreft het uitgeven van gemeenschapsgeld moeten we toe naar finaciering van programma's die tot dat basisaanbod van maatschappelijk noodzakelijke diensten behoren - en *niet* van de infrastructuur van hele omroepen. De burger betaalt zelf maar voor zijn/haar kwissen en ontspanning.

3. Het is niet duidelijk of de koper US West zich dient te houden aan de Nederlandse of aan de Amerikaanse wetgeving, en dus ook aan de zojuist angenomen Communications Decency Act, dat censuur pleegt op het Internet.

Als dat laatste het geval is, mag niet aan US West verkocht worden

DB.NL wil dus betere waarborgen. Concreet betekent dat het volgende.

DE WAARBORGEN VAN DB.NL

1. GOEDE AANSLUITING. De aansluiting moet breedbandig zijn (zeg maar dikke kabels, waardoor grote hoeveelheden grafische informatie zoals video's heen kunnen) en interactief (dat wil zeggen dat de burger ook zelf informatie kan terugsturen naar elke andere aangeslotene).

2. GEEN MONOPOLIE. Of die aansluiting nu via de kabel tot stand komt of via de PTT-telefoonlijn maakt ons in principe niet uit. Het betekent wel dat KTA en PTT met elkaar moeten overleggen. Bovendien moet de zaak technisch zo in elkaar zitten, dat verschillende systemen met elkaars gegevens overweg kunnen en dat andere dienstenaanbieders dan de huidige kopers tegen redelijke kosten toegang mogen krijgen tot de kabel. Geen nieuw monopolie a la PTT!

3. GARANTIES TEGEN CENSUUR. Het is onduidelijk of de koper US West zich moet houden aan de

Nederlandse of aan de Amerikaanse wetgeving, en dus ook aan de zojuist angenomen Communications Decency Act, dat censuur pleegt op het Internet.

Als dat laatste het geval is, mag niet aan US West verkocht worden 4. GARANTIES VOOR PRIVACY. De bestelde video, het gelezen nieuws, de gedane bestellingen, het is digitaal allemaal traceerbaar. Er moet een garantie komen voor de geheimhouding van digitale communicatie en een verbod aan de (kabel)dienstenaanbieder om aboneegegevens door te geven aan derden, tenzij de abonnee daarvoor toestemming geeft. Er moet software ontwikkeld worden waarin deze privacy-bescherming zit ingebouwd.

5. BETAALBAAR VOOR IEDEREEN. Die ene thuis-aansluiting moet zo weinig kosten dat ook de allerlaagste inkomens (bijstandsniveau) de aansluiting kunnen nemen. Dataverkeer moet zo laag geprijsd zijn dat het voor iedereen betaalbaar is. Essentiele databanken en diensten, bijvoorbeeld van gemeente of Arbeidsbureau, moeten hun informatie op begrijpelijke wijze en gratis of tegen zeer geringe vergoeding aanbieden.Bovendien moet iedereen tegen lage kosten zelf informatie kunnen aanbieden.

Essentieel in het basisaanbod informatie en communicatie vinden wij: informatie over buurt en stad, gezondheidszorg (doktersconsulten op de kabel), onderwijs (huiswerk en lessen op de kabel); onafhankelijke nieuwsvoorziening; kunst en cultuur; politieke informatie; overheidsinformatie; wetgeving; informatie van non-profit-organisaties. Verder communicatie (e-mail en telefoon) en een digitale betaalmogelijkheid.

Voor alle overige informatie en communicatie met een amusements- of een commercieel karakter, zoals kwissen, porno, amusement, en handel moet gewoon betaald worden door de consumenten/afnemers of met reclamegelden. Dat valt namelijk buiten de nutsfunctie en is een zaak van de markt en van marktprijzen.

Een goede manier om hiernaar te kijken is: tel de huidige kosten voor telefoonaansluiting, telefoonverkeer,

kabelaansluiting en kabelverkeer, Internet-aansluiting en Internet-verkeer van een gemiddelde burger bij elkaar op. Haal daar de kosten voor commerciele en ontspannings-info/com vanaf. Het bedrag dat aldus overblijft, moet betaalbaar zijn voor de laagste inkomens. Dat moet vervolgens worden vergeleken met het voorstel dat er nu voor de kabel ligt endaat moet dan, indien noodzakelijk, worden veranderd.

DB.NL verzoekt de Gemeenteraad dan ook om op 28 juni: 1. de beslissing over de verkoop van KTA met 3 maanden *uit te stellen*. In die tijd de

hier gevraagde waarborgen onderzoeken. Als een referendum de enige mogelijkheid is om dit uitstel te krijgen, dan steunt DB.NL het initiatief tot een referendum.

2. DB.NL opdracht te geven alle waarborgen voor de digitale openbare weg uit te werken in een praktisch bruikbaar model in samenwerking met bijv.

budgetvoorlichtingsorganisaties.

Digitale Burgerbeweging Nederland