Brief van DB.NL aan minister Van Mierlo


27-09-96

Mr. H. Van Mierlo
Minister van Buitenlandse Zaken
Postbus 20061
2500 EB, Den Haag

Geachte Minister,

Een aantal Duitse Internet providers heeft onlangs besloten om geen uitwisseling van informatie meer toe te staan tussen hun klanten en alle gebruikers van de Nederlandse Internet provider XS4ALL, gevestigd te Amsterdam. Er is sprake van een vrijwel totale informatieblokkade. De reden die de providers opgeven, is dat een van de klanten van XS4ALL via zijn homepage een exemplaar van het linkse tijdschrift Radikal aanbiedt. In Duitsland is het aanbieden van gedeelten van deze informatie strafbaar, met name de informatie over sabotage aan spoorlijnen. Althans, zo beweert het Duitse Openbare Ministerie. Niet is gebleken dat deze informatie in Nederland strafbaar is. Waarschijnlijk wordt deze berichtgeving beschermd door artikel 10 EVRM en artikel 7 van onze grondwet.

De blokkade van XS4ALL door de Duitse providers, daartoe aangezet door een verzoek van de Duitse overheid, zou op zijn best gericht moeten zijn op één persoon of één informatiebron, maar is door de wijze waarop de blokkade is uitgevoerd, feitelijk gericht op een grote groep mensen die met de hele kwestie niets te maken heeft. Ook bedrijven die hun informatievoorziening via XS4ALL geregeld hebben, ondervinden ernstige hinder van deze blokkade.

Het zou daarom gepast zijn wanneer de Nederlandse overheid, bij monde van de Minster van Buitenlandse Zaken, met klem zou protesteren tegen het niet proportionele karakter van deze blokkade-maatregel. Eveneens past een protest tegen de onwil van de Duitse autoriteiten om andere, minder ingrijpende, middelen in te zetten, die hetzelfde doel kunnen bereiken.

Wij van de Stichting Digitale Burgerbeweging Nederland hopen dat u een serieus protest tegen deze gang van zaken zult laten horen. Wij zijn bereid om op zeer korte termijn met u of uw vertegenwoordigers te overleggen omtrent de juridische en wellicht ook de principiële kanten die onlosmakelijk aan deze zaak verbonden zijn. We kunnen u ook voorzien van informatie over precieze toedracht van de gebeurtenissen tot dusverre.

Met Vriendelijke Groet,

Henk Ellermann (Secretaris)
mede namens Hein van Meeteren (Woordvoerder)