-mag vrij verspreid worden.

-tekst dd. 15-10-95

*PERSBERICHT

*PERSBERICHT | DIGITALE BURGERBEWEGING STELT VOOR: PARLEMENT ONLINE; DIGICASH GEEFT PARLEMENT LICENTIES CADEAU

Van de zomer kwam het nog voor: een wetsvoorstel dat het niet haalde door de afwezigheid van een enkel Kamerlid. Op de Digitale Snelweg zou iets dergelijks niet meer voor hoeven te komen. Om die reden lanceert de Digitale Burgerbeweging het voorstel om de Eerste, de Tweede Kamer en het Europarlement online te krijgen.

Geef alle parlementsleden een draagbare computer met software om geheim en veilig te stemmen vanaf willekeurig welke plaats, waar ook ter wereld. Dan komt het niet meer voor dat wetsvoorstellen het niet (of juist wel!) halen vanwege de afwezigheid van een parlementarier op buitenlandse reis of met een gebroken been. Dan worden vaak langdurig voorbereide democratische procedures niet langer gehinderd door triviale oorzaken als parlementariers die op het verkeerde moment op reis zijn of een been hebben gebroken.

Dit voorstel deed DB.NL op 13 oktober op de bijeenkomst "Net-pioniers en Toppers" (uit bedrijfsleven en politiek) over de nabije toekomst van de Digitale Snelweg. De bijeenkomst werd gehouden ter gelegenheid van de eerste verjaardag van DB.NL.

Op verzoek van DB.NL deed het wereldwijd vermaarde Amsterdamse privacy-technologiebedrijf DigiCash, gespecialiseerd in digitaal betalen en stemmen, op de bijeenkomst uit de doeken wat er technisch moet gebeuren om de Nederlandse parlementariers online te krijgen. De betreffende stemsoftware is nergens ter wereld als zodanig voorhanden; hij moet nog geprogrammeerd worden.

DIGICASH: CADEAU

Tijdens de bijeenkomst gaf Digicash een cadeau aan de Eerste en Tweede Kamer: gratis licenties voor alle parlementariers voor de nog te ontwikkelen stemsoftware.

Het voorstel is een kleine stap voorwaarts op de Digitale Snelweg die het functioneren van het parlement kan verbeteren. Het echt interessante werk is natuurlijk de digitalisering van het debat ("teledemocratie"), maar daarover een andere keer.

Het voorstel is om nog een andere reden belangrijk dan alleen het directe functioneren van het parlement. Als de overheid namelijk daadwerkelijk opdracht geeft tot het ontwikkelen van zo'n stemsysteem voor parlementariers, dan is dat een zeer belangrijke vingeroefening voor later grootschalig gebruik, bijvoorbeeld bij digitale referenda en burgerconsultatie. De techniek van de geheime en veilige digitale stemming moet hoe dan ook ontwikkeld worden, wil Nederland ooit zijn vooraanstaande rol op de Digitale Snelweg innemen - en dat is immers het streven van het kabinet in het Nationale Actieplan Electronische Snelweg.

DB.NL verzoekt het presidium van Eerste en Tweede Kamer en de rijksoverheid dan ook het voorstel plus de uitwerking door DigiCash welwillend in ogenschouw te nemen.

Het voorstel staat op de Web-pagina's van DB.NL en Digicash:

http://www.xs4all.nl/~db.nl/

http://www.digicash.com

Meer informatie:

DB.NL

woordvoerder Marcel Bullinga

tel 020-6200174

email: db.nl@xs4all.nl

DIGICASH

woordvoerder Paul Dinnissen

tel: 020-6652611

email: paul@digicash.com