PROGRAMMA "NET-PIONIERS EN TOPPERS" 13-10-95
GASTHEER: DIGITALE BURGERBEWEGING NEDERLAND

DOEL

Op vrijdagmiddag 13 oktober bestaat Digitale Burgerbeweging Nederland DB.NL 1 jaar. Ter ere daarvan houden we een informele en besloten bijeenkomst van een select gezelschap van Nederlandse Net-pioniers enerzijds en toppers uit bedrijfsleven en politiek anderzijds.

VRAAG:

De nabije toekomst van de Digitale Snelweg vanuit het belang van de burger. Welke kant moet Nederland digitaal op en welke kant beslist niet? Hebben bedrijfsleven, politiek en pioniers gelijke belangen? Waar lopen die belangen uiteen? Staan we op sommige punten samen sterker?

PROGRAMMA:

De middag draait om twee thema's:

a) een Digitale Snelweg voor iedereen

b) teledemocratie

14:00-15:30

-THEMA: DIGITALE SNELWEG VOOR IEDEREEN

14:00-14:15

Algemene introductie-presentatie door DB.NL-woordvoerder Marcel Bullinga. Beoordeling van huidige initiatieven op en rond de Digitale Snelweg op drie criteria:

*een voor iedereen betaalbaar en toegankelijk Net;

*behoud van vrijheid van meningsuiting op het Net;

*voorkomen van totale traceerbaarheid.

14:15-14:25

Felipe Rodriquez van NLIP (Vereniging Internet-aanbieders) gaat in op de wettelijke verantwoordelijkheid van Internet-aanbieders

14:25-14:35 Annelies de Bruine van de Digitale Regio Utrecht gaat in op de vraag hoe digitale steden kunnen bijdragen aan de publieke zaak

14:35-15:30

Discussie, wederzijdse vragen.

15:30-16:00: THEEPAUZE

Informele kennismaking aanwezigen, leggen van contacten.

-THEMA: TELEDEMOCRATIE

16:00-17:00: Presentatie van een STAATSRECHTELIJK NOVUM! Presentatie door XXX (naam bedrijf blijft een verrassing!) van een digitale mogelijkheid om het functioneren van het Parlement te verbeteren. Inclusief staatrechtelijk commentaar. Verder niet meer info, het blijft een verrassing.

Uitgebreide discussie en vragen over de staatsrechtelijke kant van de zaak en de feitelijke implementatie.

17:00: afronding plenaire programma; informele borrel en napraten

18:00: uit eten (op eigen kosten:-) voor nog informeler doorpraten. Plaats wordt nog bekendgemaakt (in buurt van bijeenkomst).

PLAATS:

Den Haag, Tweede Kamer, Plein 2, in de Groen van Prinsteren-zaal ( (lange roltrap op)

Noem om bij de portier binnen te komen: de zaal; de Digitale Burgerbeweging; de VVD-fractie (of Oussama Cherribi, de gastheer vanuit de Kamer)

TIJD:

vrijdagmiddag 13 oktober van 14:00 uur tot 17:00 uur; borrelen en uit eten

SFEER:

informeel, orienterend, besloten, Nederlandstalig, constructief. Geen pers! De bijeenkomst is alleen toegankelijk op uitnodiging.

Het programma dient geen commerciele belangen; het gaat DB.NL er als gastheer om de belangen van de burger voor het voetlicht te brengen.

OVER DB.NL:

DB.NL komt op voor de belangen van digitale burgers: een voor iedereen toegankelijk en betaalbaar digitaal publieksnetwerk; vrijheid van meningsuiting, privacy en democratie op het Net.

DB.NL manifesteert zich in de pers, in besloten en openbare bijeenkomsten, met artikelen, standpunten en voorstellen over de Digitale Snelweg.

DB.NL, officieel een vereniging in oprichting, is non-profit en ongesubsidieerd, en kan steun gebruiken.

Co÷rdinator/woordvoerder is Marcel Bullinga

Telefoon 020-6200174

Fax 020-6239761

E-mail: db.nl@xs4all.nl

Web: www.xs4all.nl/~db.nl/

Postbus 18624, 1001 WD Amsterdam