• DB.NL homepage

 • Kies een pagina
 • Andere organisaties

  Binnen en buiten Nederland bestaan verscheidene organisaties die zich bezig houden met de rechten van de burger in de informatiemaatschappij.

  Burgerbewegingen in Amerika

  In Amerika houdt men zich al langer bezig met digitale burgerrechten. Twee organisaties met een voortrekkersrol zijn:

  Andere organisaties

   Verder houdt de EFF een lange lijst bij van (voornamelijk Amerikaanse) organisaties die overeenkomstige doelen nastreven:

  • Let Freedom Ring

  CommunITe

  Naast DB.NL is er sinds november 1994 ook een andere stichting die zich bezig houdt met maatschappelijke aspecten van informatietechnologie: CommunITe. Deze stichting, opgericht door wetenschappers en bestuurders, roept op tot een Nationaal debat over informatie- en communicatietechnologie. Tijdens een congres van RCC groep maakten zij hun manifest bekend.
  Ondertussen is bekend geworden dat deze stichting is opgeheven.

  Vereniging van Nederlandse Internet Providers

  Hoewel geen burgerbeweging, streven ze wel een aantal doelen na die gelijk zijn aan die van DB.NL, zoals ongecensureerde toegang tot het Internet.


  Correcties, aanmeldingen en adreswijzigingen zijn welkom bij webmaster@db.nl