DB.NL homepage

Kies een pagina

Digitaal Manifest van de Digitale Burgerbeweging Nederland DB.NL


Inhoud

De Digitale Revolutie
Kansen en bedreigingen van de informatiemaatschappij
Digitale Burgerbeweging Nederland DB.NL
Digitale Democratie en Burgerrechten
Vrijheid van meningsuiting
Privacy, briefgeheim, encryptie
Bescherming geestelijk eigendom; juridische status e-mail
Vernieuwing openbaar bestuur en politiek
Digitale beschikbaarheid openbare informatie
Voorkomen informatie-tweedeling
Bescherming tegen ongewenst gedrag
Een Toegankelijk en Betaalbaar Publiek Netwerk
Gebruiksvriendelijke toegang
Ruimte voor niet-commerciële toepassingen
Digitale profilering van de non-profitsector
Telewerken

Het Manifest is ook in andere formaten beschikbaar.