DB.NL homepage

Kies een pagina

DB.NL FAQ

Deze FAQ (Frequently Asked Questions) wordt elke eerste van de maand op de DB.NL mailinglist gepost.

1. Wie is DB.NL?

DB.NL (Digitale Burgerbeweging Nederland) is een organisatie die opkomt voor burgers op de digitale snelweg.

Informatie- en communicatietechnologie ontwikkelt zich erg snel. Beslissingen die nu genomen worden bepalen het gezicht van de digitale snelweg straks. DB.NL wil een digitale snelweg voor de gehele samenleving. Ze wil de kansen grijpen en de dreigingen tegengaan.

De drie speerpunten van DB.NL zijn:

 1. Digitale democratie.
 2. Maatschappelijk waardevolle toepassingen van informatie- en communicatietechnologie.
 3. Een toegankelijk en gebruiksvriendelijk digitaal publiek netwerk.

2. Hoe is DB.NL ontstaan?

Eerste aanleiding was het uitlekken van een wetsvoorstel om encryptie te verbieden, in maart 1994. Marcel Bullinga, Steven Lenos en Niesco Dubbelboer namen hierop het initiatief om een organisatie op te richten. Ze organiseerden een eerste bijeenkomst op 16 juni 1994. Er werd besloten dat na de zomer de oprichting officieel zou plaatsvinden. Tot die tijd werd een mailinglist in het leven geroepen en het Manifest geschreven, dat de basis zou worden voor DB.NL.

15 Oktober 1994 werd in De Balie in Amsterdam de Digitale Burgerbeweging Nederland officieel opgericht en het Manifest aan een aantal politici en de pers gepresenteerd.

Marcel Bullinga bleef tot begin 1996 woordvoerder voor DB.NL.

3. Hoe abonneer ik me op een DB.NL mailinglist?

Er zijn twee mailinglists:
 1. De DB.NL mailinglist (db-nl@dds.nl)
 2. De DB.NL participantenlijst (participanten@db.nl)

3.1. De DB.NL mailinglist

Dit is de algemene, openbare discussielijst van DB.NL. Op deze lijst wordt gediscussieerd over onder andere vrijheid van meningsuiting, encryptie, regelgeving, ontwikkelingen in het buitenland en natuurlijk de acties die DB.NL kan ondernemen.

Je kunt je abonneren op deze lijst door een berichtje te sturen naar majordomo@dds.nl met als inhoud:

 • subscribe db-nl <e-mailadres>
waarbij je <e-mailadres> door je eigen e-mail adres vervangt. Als je je abonnement wilt opzeggen gebruik je:
 • unsubscribe db-nl <e-mailadres>

Mailinglistbeheerder: Edwin Martin

3.2. De DB.NL participantenlijst

Dit is de mailinglist voor DB.NL participanten.
Mailinglistbeheerder: Edwin Martin
Zie de volgende vraag: Participant worden van DB.NL

4. Hoe kan ik DB.NL steunen?

4.1 Participant worden van DB.NL

 • Neem een giro- of bankoverschrijvingsformulier.
 • Maak f 25,- of meer over aan DB.NL
 • Bij de mededelingen:
  Je e-mail adres waaronder je je aanmeldt;
  Geef expliciet aan dat je participant wilt zijn (Statuten Art.4 lid 1.c);
 • Ten name van:
  gironummer: 699 25 83
  Digitale Burgerbeweging Nederland DB.NL
  Amsterdam
Binnen ongeveer een week na storting word je door de penningmeester automatisch als deelnemer aan de DB.NL participantenlijst toegevoegd. Als je er tussen 1 januari en 1 maart geen nieuwe bijbetaling is binnengekomen, word je ook weer automatisch verwijderd. Op dit moment wordt de post van penningmeester waargenomen door Edwin Martin.

4.2 Donaties aan DB.NL

Alle donaties worden door DB.NL zeer verwelkomd. DB.NL heeft het tot op heden zonder financiële steun moeten doen. Om onze projecten te kunnen uitvoeren, is nodig:
 • betaalde coördinatietijd
 • betaald technisch systeembeheer
 • betaalde vertaalcapaciteit EN-NL

5. Is DB.NL een vereniging of een stichting?

Per 2 september 1996 is DB.NL een stichting met een achterban. Deze achterban bestaat uit "participanten". In de statuten staat precies hoe de stichting georganiseerd is. Het is expliciet de bedoeling dat DB.NL democratisch blijft en dat er een ledenwerking blijft bestaan, waarbij iedereen zich kan aansluiten.

6. Waar vind ik meer informatie over DB.NL?

Veel informatie over DB.NL zoals het Manifest en verwijzingen naar andere interessante plekken op het Internet zijn te vinden op de DB.NL webpagina's. Het adres is: De pagina's worden beheerd door Edwin Martin en Hein van Meeteren, maar ze kunnen veel hulp gebruiken. Verbeteringen van de pagina's en nieuwe URL's kun je sturen aan: webmaster@db.nl.

7. Hoe kan ik DB.NL bereiken?

Secretaris van DB.NL is Paul Wagenaer. E-mail aan DB.NL <mailbox@db.nl> wordt naar hem doorgestuurd. Stuur uw berichten bij voorkeur per E-mail. Het secretariaat van DB.NL is ook bereikbaar per telefoon, fax of post.  
 
Digitale Burgerbeweging Nederland DB.NL
Postbus 95060
1090 HB    AMSTERDAM
The Netherlands
 
Fax:    +31 (0)20 46 888 99
Telefoon:  +31 (0)20 46 888 98

8. Wat zijn de e-mail adressen van de genoemde personen?

Het bestuur van DB.NL: Initiatiefnemers: