DB.NL - Digitale Burgerbeweging Nederland

beschermheer: Prof. Ir. Baron van Till <vantill@stratix.nl>


PERSBERICHT DB.NL

 • Vervolging en opsporing op het Net.

 • DB.NL adviseert Ministerie van Justitie en start online discussie

  Amsterdam, 18 december 1996. In september 1996 stuurde het bestuur van de stichting Digitale burgerbeweging Nederland (DB.NL) een bezorgde brief aan Hans van Mierlo (Buitenlandse Zaken).

  De brief behelsde de volledige blokkade die de Duitse overheid in liet stellen tegen de Amsterdamse internet provider XS4ALL. Op een van de homepages van een klant van xs4all stond namelijk een naar Duits recht vermeende onrechtmatige (strafbare) uiting. Het ging om een exemplaar van het in Duitsland verboden tijdschrift *RADIKAL*. Het gevolg van de blokkade was een totale stop op het internetverkeer tussen xs4all en Duitsland. De blokkade veroorzaakte aanzienlijke schade bij diverse klanten van xs4all die met duitsland zaklen doen of anderszins communiceren.

  DB.NL vond de aktie van de Duitse justitie buiten alle proporties en niet doelmatig. Het bestuur stelde de vraag hoe ver de rechtsmacht van een vreemde mogendheid reikt binnen onze eigen rechtsorde. Ook stelde het bestuur de vraag naar de afweging van doelen en middelen, als het gaat om de opsporing en vervolging van vermeende inbreuken van het recht via Internet.

  Justie gaf DB.NL gelijk. Ook het Ministerie van Justitie, bij wie de brief uiteindelijk terecht is gekomen, stelt dat de maatregel buiten proportie was. Dit blijkt uit een brief die het Ministerie aan het bestuur van DB.NL schreef.

  Het Ministerie heeft DB.NL in dezelfde brief om advies gevraagd. Het stelt de vraag hoe ver de rechtsmacht reikt van een lidstaat binnen de EU met betrekking tot nieuwe technologie zoals Internet. Tevens vraagt het Ministerie de visie van DB.NL omtrent gerichte en concrete maatregelen in gevallen van strafbare handelingen via internet.

  Het bestuur van de Stichting DB.NL start in dit kader een online discussie met de participanten van de stichting. De discussie vindt in de maand januari 1997 plaats op het DB.NL participanten platform, participanten@db.nl.

  Namens het Bestuur,

  Drs. A.H.L. (Hein) Westerouen van Meeteren, woordvoerder
  Dr. H. Ellerman, secretaris.