DB.NL homepage

Kies een pagina

Algemene informatie

De speerpunten van DB.NL zijn:
  1. Digitale democratie.
  2. Maatschappelijk waardevolle toepassingen van informatie- en communicatietechnologie.
  3. Een toegankelijk en gebruiksvriendelijk digitaal publiek netwerk.
Deze en andere ideeën zijn gebundeld in DB.NL's Digitale Manifest. Kun je je vinden in dit manifest en wil je een bijdrage leveren aan DB.NL? Abonneer je dan op de DB.NL mailinglist. Op deze lijst zijn momenteel ruim tweehonderd mensen geabonneerd. Al enige tijd wordt er ook van mening gewisseld in de (door DB.NL in het leven geroepen) nieuwsgroepen eunet.cyberrights en nl.burgerrechten.

Op het Internet is ook veel informatie van andere organisaties te vinden.