DB.NL homepage

Kies een pagina

DB.NL vanaf de oprichting

Bekijk voor de meest recente informatie de pagina DB.NL aktueel.

 • 01-10-1994 het Digitaal Manifest, de beginselverklaring van DB.NL bij de officiŽle oprichting in oktober 1994

 • 16-05-95 "Overheid: meer aandacht voor burgers op Digitale Snelweg." Digitale Burgerbeweging komt bij Kamer-debat met 7 voorstellen, waaronder: kosten PTT-tikken omlaag, instelling fonds maatschappelijke organisaties op het Net

 • 21-06-95 Standpunt van DB.NL over de verkoop van de Kabel-TV Amsterdam. "Drie maanden uitstel. Betere garanties Digitale Snelweg voor iedereen" Meer garanties voor ingebouwde privacy, en ontwikkeling van een model om de thuisaansluiting voor iedereen betaalbaar te maken (niet hoger dan huidige totale kosten van telecommunicatie)

 • 02-07-95 DB.NL neemt deel aan het project "Teledemocratie" van het Instituut voor Publiek en Politiek met projectleider: Marcel Bullinga. In de Volkskrant schreef hij Teledemocratie: kans voor burgers en politici. Op 4 december 1995 presenteert hij het uitgewerkte model op een Xpert-meeting in Amsterdam door het Instituut voor Publiek en Politiek. Coreferaten o.a. van Tweede-Kamervoorzitter Deetman. Aanmelding en informatie: Steven Lenos, lenos@dds.nl

 • 16-08-95 Standpunt van DB.NL over geweld en discriminatie op het Net en zelfregulering

 • 08-09-95 Standpunt van de Digitale Burgerbeweging over de inval van Scientology bij Xs4all. Een Internet-aanbieder is niet verantwoordelijk voor de meningsuitingen van zijn gebruikers. Auteursrecht mag niet misbruikt worden om critici de mond te snoeren.

 • 12-09-95 Een discussiestuk over zelfregulering en zelfbescherming op het Net. Nog niet het officiële standpunt van DB.NL! Concept 1.0 Handvest Zelfregulering en Zelfbescherming op het Net

 • 12-10-95 De Europese Unie vindt dat burgers de sleutels voor hun privé-communicatie in moeten leveren bij de overheid. DB.NL is in principe tegen; standpunt is in voorbereiding.

 • 13-10-95 DB.NL bestaat één jaar. We hielden een besloten bijeenkomst in de Tweede Kamer in Den Haag, getiteld "Net-pioniers en toppers". DB.NL-leden en Digitale Steden ontmoetten mensen uit bedrijfsleven en politiek.

  DB.NL presenteerde op deze bijeenkomst het idee om de Eerste Kamer, Tweede Kamer en het Europarlement online te krijgen. Geef alle parlementsleden een laptop en stemsoftware, zodat ze kunnen stemmen vanaf welke plek dan ook ter wereld. Zo voorkom je dat wetsvoorstellen niet (of juist wel!) worden aangenomen vanwege het triviale feit dat parlementariers op dat moment niet aanwezig (kunnen) zijn. We vroegen de privacytechnologieleverancier Digicash om dit idee op de bijeenkomst uit te werken. Lees er alles over in De haken en ogen van digitaal stemmen door DigiCash.
  DigiCash kwam ter bijeenkomst met een mooi cadeau: gratis licenties van deze - nog te ontwikkelen - stemsoftware voor alle leden van de Eerste en Tweede Kamer.

 • 13-9-95 De vrijheid van het Internet is de Scientologiekerk een doorn in het oog. Al enige tijd intimideert zij mensen die informatie over de kerk verspreiden. Begin september was Xs4all aan de beurt. Een gebruiker had een homepage met daarop `auteursrechterlijk beschermd werk' van de kerk. Een inval bij de provider met beslaglegging van de apparatuur was het gevolg. Lees meer in het persbericht van Xs4all.

  Deze aktie blijkt averechts te werken. Als protest hebben ondertussen meer dan honderd mensen het gewraakte document op hun homepage gezet. De kerk heeft nu een proces aangespannen tegen Karin Spaink, Xs4all, Cistron en Dataweb om de pagina's van het Internet te krijgen. Planet Internet heeft zich vrijwillig bij de gedaagden gevoegd.

  Hoewel de kerk begin december het kort geding introk, heeft deze eind januari laten weten de zaak weer aan te spannen.

  Meer informatie over de strijd tussen de Scientologiekerk en het Internet is hier te vinden:

 • 28-1-96 Een aantal DB.NL-leden zijn 18 januari naar Den Haag afgereisd en hebben gepraat met vertegenwoordigers van het Ministerie van Justitie. Dit gesprek is erg vruchtbaar gebleken. Er komt zelfs een vervolg-gesprek.

 • 13-3-96 De voordracht van de eerste ontmoeting met Patijn, geschreven door Martin Haring is nu via het WWW te lezen.

 • 23-4-96 Een vertegenwoordiging van DB.NL heeft onlangs een tweede ontmoeting gehad met Patijn. Er is een voordracht gehouden: Juridische aansprakelijkheid op het Internet.

 • 20-5-1996 Brief aan Patijn naar aanleiding van de ontmoetingen met de delegatie van DB.NL.

 • 5-7-96 Brief aan minister Sorgdrager van DB.NL naar aanleiding van haar toespraak bij de opening van het meldpunt kinderporno.

 • Per 2-9-96 is DB.NL een stichting met een achterban! Deze achterban bestaat uit "participanten". In de statuten staat precies hoe de stichting georganiseerd is, er is ook informatie over hoe je participant kunt worden.

 • 27-9-96 Naar aanleiding van de blokkade door Duitse Internetproviders van xs4all heeft DB.NL de volgende brief aan Hans van Mierlo (Minister van Buitenlandse Zaken) gestuurd.

 • 22, 23 & 24 november 1996 is DB.NL aanwezig op de HCC-dagen in de jaarbeurs van Utrecht. We zullen PGP-demonstraties verzorgen ter bevordering van uw privacy-bescherming, u kunt met al uw vragen hierover terecht bij onze kundige medewerkers. Natuurlijk bent u ook meer dan welkom om u aan te melden als participant.

 • 18-12-96 Vervolging en opsporing op het Net. DB.NL Adviseert Ministerie van Justitie en start on-line discussie